Training

Van oudsher zijn wij een trainingsbureau. Dat betekent dat we bijzonder veel ervaring hebben met het verzorgen van trainingen voor zeer diverse organisaties. Altijd op het vlak van de Human Factor. Een belangrijk uitgangspunt daarbij is dat een training nooit het einddoel is.

Een training is het middel om tot betere prestaties te komen. Daarom werken wij altijd op maat. Dat betekent niet dat we elke keer het wiel opnieuw uitvinden, het betekent wel dat alle trainingen die we geven specifiek op de wensen van de opdrachtgever worden toegesneden.

Wij worden graag vroeg in het proces betrokken om samen met onze opdrachtgevers te bedenken hoe een training het beste ingezet kan worden om de doelen te bereiken.

Visie
Onze trainingsvisie is samengevat in de slogan: Learning by gently falling on your face, leren door met vallen en opstaan te experimenteren met nieuw gedrag. Maar wel in een prettige en veilige omgeving. Hierbij vinden wij het belangrijk om mensen zich bewust te laten worden van zowel hun kwaliteiten als hun valkuilen. Zo bieden wij hen de kans om optimaal gebruik te maken van hun mogelijkheden en om “niet effectief” gedrag bij te sturen.

Wij zijn gewend om zonder dure woorden, min of meer “recht voor z’n raap”, maar met respect voor de klant te zeggen waar het op aankomt. Daardoor creëren we snel een plezierige werksfeer waarin men zich gemakkelijk thuis voelt. Een training waarin niet gelachen wordt is bij ons niet geslaagd!