Trainen OR teambuilding en effectiever vergaderen

Een ondernemingsraad is een ingewikkeld orgaan van een organisatie. De leden van de OR kiezen vanuit een passie voor de OR: ze willen graag meedenken, ze willen opkomen voor de belangen van de organisatie. Samen moeten ze zich door ingewikkelde materie heen worstelen die anders is dan in het dagelijkse werk. En dan zorgen dat ze niet tegen elkaar uitgespeeld worden door de bestuurder…

Voor de ondernemingsraad van een grote jeugdzorginstelling zijn wij het vaste trainingsbureau. We kennen iedereen en ook waar de sterke punten van ieder zitten. Daardoor kunnen we makkelijk inspelen op vragen en situaties.

We verzorgen elk half jaar een training van 1 of 2 dagen. Het gaat altijd om twee kernpunten: communicatie en samenwerken. In steeds afwisselende werkvormen gaan we daar mee aan de slag. Belangrijkste dat wij hier toepassen zijn de daadwerkelijke vraagstukken van de OR. Er wordt niet alleen gewerkt aan de communicatieve vaardigheden en de onderlinge samenwerking: er worden ook daadwerkelijk adviezen voorbereid.

Resultaat: een goed lopende OR