Startend bedrijf

Een startende onderneming is in eerste instantie gericht op het veroveren van de markt. Een kwestie van overleven. Daardoor wordt er wel eens te weinig aandacht besteed aan de mensen die dat voor elkaar moeten krijgen.

Bij een jonge, sterk groeiende, onderneming hebben wij Human Factor Management als volgt ingezet: vanaf de start van de onderneming op regelmatige basis executive coaching voor de ondernemer, ondersteuning bij personeelsselectie en teamontwikkeling en communicatieve training voor de medewerkers. Schellinger CTC is een sparringpartner waarop de organisatie graag vertrouwt.

Wij zijn vanaf het begin bij deze onderneming betrokken, waarbij we direct het belang van een goede onderlinge samenwerking en communicatieve vaardigheden hebben benadrukt. Dit heeft geresulteerd in een trainingsprogramma op maat. Ook hebben we gebruik gemaakt van een 737 full motion flight simulator om de hoge druk te kunnen simuleren waar deze organisatie vaak mee te maken heeft. Zeer confronterende, spannende maar ook erg leerzame trainingsvorm.

Wij weten goed wat er speelt in de onderneming, daardoor kunnen we heel snel inspelen op de vragen die er leven. Naast teamontwikkeling verzorgen wij hier ook individuele coaching en de werving en selectie van nieuwe medewerkers.

Meedenken is ook kostentechnisch interessant. Omdat we de organisatie door-en-door kennen kan een telefonisch consult vaak al helpen.

Resultaat: een goedlopende organisatie.