Adviesvaardigheden

Effect = Kwaliteit * Acceptatie (= de wet van Maier)

Het effect van een advies is het product van de kwaliteit van het advies en de Acceptatie van het advies. Met andere woorden hoe goed een advies ook is, als de opdrachtgever het niet accepteert levert het geen effect op. En andersom geldt hetzelfde.

Wij hebben diverse trainingen gericht vergroten van de adviesvaardigheden. Laten we hier één van de vaardigheden belichten: goed luisteren.

Kwaliteit
Zelfs de beste vakmensen kunnen slechte kwaliteit leveren als ze niet goed luisteren naar een klant. Ze kunnen bijvoorbeeld denken dat ze het probleem al tientallen malen hebben meegemaakt en daardoor na de eerste zin van de klant ophouden met luisteren. Daarmee wordt de kans op een slecht advies uiteraard groter.

Acceptatie
Luisteren zorgt niet alleen voor een betere analyse van de situatie, het zorgt er ook voor dat een klant zich gehoord voelt. Hij wordt serieus genomen, met luistert naar hem. Daardoor wordt acceptatie ook makkelijker.

In onze trainingen besteden we hier veel aandacht aan. En aan al die andere belangrijke vaardigheden die een goede adviseur moet hebben.